Tìm kiếm:
  1. Đăng ký trên CAKEDEFI bằng liên kết giới thiệu của tôi https://app.cakedefi.com?ref=451798
  2. Tạo KYC (Xác nhận xác thực).
  3. Số dư tiền gửi 50$ giá trị bằng bất kỳ loại tiền điện tử nào.
  4. Và nhận miễn phí 50$ đăng ký tiền thưởng bằng tiền tệ DFI.
  5. Đơn giản chỉ cần đặt cược tất cả DFI cho 107% APY.
  6. Phần thưởng đặt cọc được trả sau 12hr.

P.s. Nếu bạn đăng ký trực tiếp, bạn chỉ nhận được 20$ đăng ký tiền thưởng. 50$ bạn chỉ nhận được nếu đăng ký qua liên kết giới thiệu.

Cảm ơn đã sử dụng liên kết giới thiệu của tôi để có được 50$ đăng ký tiền thưởng: https://app.cakedefi.com?ref=451798

Yuo có thể tham gia đặt cược, Nhóm cho vay và thanh khoản.

Đặt cược tiền điện tử
Cho vay tiền điện tử
Khai thác thanh khoản