Carian untuk:

Tambat kadar tahunan USDT sekarang dari 50-200% pada pinjaman kripto USDT.

KuCoin Margin Trade menyokong pelanggan untuk meminjamkan mata wang kripto terhad kepada pelanggan lain untuk pasaran Pembiayaan dan untuk mengenakan faedah.

Pemberi pinjaman hanya perlu mengisi Amaun Pinjaman dan Kadar Faedah Harian (Sila rujuk halaman pinjaman untuk kadar Faedah) dan pilihan Syarat Pinjaman boleh jadi 7 hari, 14 hari dan 28 hari(Lalai 28 hari)

Borang pinjaman. Letakkan jumlah untuk dipinjamkan. Pilih minat dan syarat harian.

Halaman Selesai mengandungi:

a. Sudah dibayar: pokok dan faedah yang telah dibayar; peminjam mendapat baki negatif, tetapi dana insurans telah dibuat.

b. Tidak terbayar: peminjam mendapat baki negatif, tetapi baki mata wang yang sepadan dengan dana insurans tidak mencukupi

Halaman Sejarah Pesanan mengandungi:

a. Selesai pesanan: semua transaksi yang dilaksanakan

b. Pesanan dibatalkan: semua pesanan yang dibatalkan termasuk pesanan yang dilaksanakan sebahagiannya tetapi dibatalkan

Pinjaman aktif.
Beberapa sejarah pinjaman saya.
Keuntungan yang diperolehi daripada ratusan Tether (USDT) dalam beberapa minggu.

Pertukaran mata wang kripto KuCoin berada di TOP 30 pertukaran. KuCoin bekerja dari 2017.