جستجو برای:
  1. ثبت نام در CAKEDEFI توسط لینک ارجاع من https://app.cakedefi.com?ref=451798
  2. KYC درست کنید (اعتبارسنجی را شناسایی کنید).
  3. مانده مانده سپرده 50$ ارزش در هر ارز رمزنگاری شده.
  4. و به صورت رایگان دریافت کنید 50$ ثبت نام پاداش با ارز DFI.
  5. به سادگی تمام DFI را برای آن در نظر بگیرید 107% APY.
  6. دریافت پاداش هر 12 ساعت پرداخت می شود.

P.s. اگر مستقیم ثبت نام کنید فقط دریافت می کنید 20$ ثبت نام پاداش. 50$ فقط در صورت ثبت نام از طریق پیوند ارجاع دریافت خواهید کرد.

با تشکر برای استفاده لینک ارجاع من به دست آوردن 50$ ثبت نام پاداش: https://app.cakedefi.com?ref=451798

یو می تواند در Staking شرکت کند, استخرهای وام و نقدینگی.

جمع آوری رمزنگاری
وام رمزنگاری شده
استخراج نقدینگی